Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden får du träffa människorna kring LogTrade och ekosystemet som möjliggör cirkulär logistik – IoL – personer med sinne för teknik, affärer och hållbarhet.

Sep 3, 2020

Henrik Sternberg, är professor i supply chain management vid Iowa State University i USA.

Hans tidigare forskning – Cabotagestudien – om social dumping inom åkeribranschen har mobiliserat ett folklig engagemang aldrig tidigare skådat inom åkerinäringen. Detta engagemang har varit både en katalysator för...