Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden får du träffa människorna kring LogTrade och ekosystemet som möjliggör cirkulär logistik – IoL – personer med sinne för teknik, affärer och hållbarhet.

Feb 26, 2020

Vi möter robotforskaren Fredrik Löfgren. Han ger oss en bild av vad robotar och AI kan göra för dagens logistik och berättar vad vi kan förvänta oss i framtiden av paketens internet.