Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden får du träffa människorna kring LogTrade och ekosystemet som möjliggör cirkulär logistik – IoL – personer med sinne för teknik, affärer och hållbarhet.

Apr 2, 2020

För att skapa en handel som inte låser in varumärken och producenter hos vare sig återförsäljare eller rigida kassasystem behövs öppna betallösningar. Birkir Veigarsson på Ifdef berättar hur han tillsammans med Logtrade har skapat några av de mest avgörande nycklarna för att generera Internet of Logistics, det vill säga ett nytt sätt för vem som helst att få och handlade vad som helst, var som helst. Lyssna på hur betaloberoende och platsoberoende handel går hand i hand.