Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden får du träffa människorna kring LogTrade och ekosystemet som möjliggör cirkulär logistik – IoL – personer med sinne för teknik, affärer och hållbarhet.

May 25, 2020

The digital farmers market and new digital tehnology gives farmers amazing possiblites. Robert Pearlstein explains why this is so exciting, the benefits and how it becomes circular logistics .