Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden får du träffa människorna kring LogTrade och ekosystemet som möjliggör cirkulär logistik – IoL – personer med sinne för teknik, affärer och hållbarhet.

Feb 3, 2020

Med ny teknik och tillgång till rätt data kan en tomat få en egen identitet. Den kan veta hur färsk den är och själv beställa transport till rätt ställe. Ingrid Odlén, som är teknisk fysiker och matematiker, berättar om framtidens samhälle med tomater som lär sig av varandra.


Jan 13, 2020

Hur är det att vara månskensbonde? Och hur kan logistiskt nytänkande driva fram miljövänligare handel och dämpa köphets? I detta allra första avsnitt av Internet of Logistics-podden berättar Jonas Wallin, Sales och Marketing Director på Econova, om sitt liv som innovationsdriven fritidsjordbrukare.

Läs...