Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden får du träffa människorna kring LogTrade och ekosystemet som möjliggör cirkulär logistik – IoL – personer med sinne för teknik, affärer och hållbarhet.

Sep 3, 2020

Henrik Sternberg, är professor i supply chain management vid Iowa State University i USA.

Hans tidigare forskning – Cabotagestudien – om social dumping inom åkeribranschen har mobiliserat ett folklig engagemang aldrig tidigare skådat inom åkerinäringen. Detta engagemang har varit både en katalysator för förändring och ett verktyg för att synliggöra och samla in ovärderlig data. Synlighet och transparens är nyckeln till förändring.

Den 7 september fortsätter Cabotage-studien i version 2.0, nu vassar än någonsin. Podden spelades in hösten 2019.