Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden får du träffa människorna kring LogTrade och ekosystemet som möjliggör cirkulär logistik – IoL – personer med sinne för teknik, affärer och hållbarhet.

May 25, 2020

The digital farmers market and new digital tehnology gives farmers amazing possiblites. Robert Pearlstein explains why this is so exciting, the benefits and how it becomes circular logistics . 


Apr 2, 2020

För att skapa en handel som inte låser in varumärken och producenter hos vare sig återförsäljare eller rigida kassasystem behövs öppna betallösningar. Birkir Veigarsson på Ifdef berättar hur han tillsammans med Logtrade har skapat några av de mest avgörande nycklarna för att generera Internet of Logistics,...


Feb 26, 2020

Vi möter robotforskaren Fredrik Löfgren. Han ger oss en bild av vad robotar och AI kan göra för dagens logistik och berättar vad vi kan förvänta oss i framtiden av paketens internet.